ReadyPlanet.com
dot


กด Like เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม
บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยการรวม
กลุ่มกันของบริษัท Plant & Mill
และ Crest Technology จำกัด
จากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการ
จัดจำหน่ายอุปกรณ์ Mechanical
drive, Automation motion control
, Metrology Test equipment
Motion Control Metrology, และ
Optical products สำหรับธุรกิจ
ประเภท อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ฮาร์ดดิส , อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรม
ประเภทยานยนต์ , สถาบันวิจัย
และมหาวิทยาลัย

PMC technology

ได้มุ่งเป้าหมายในการผลิตผลิต-
ภัณท์ที่มีคุณภาพ บริการ และการ
ติดตั้งสินค้าที่มีประสิทธิผลรวมทั้ง
การฝึกสอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้
และ การบริการแบบครบวงจร....

 
 
 
 
 
 
 


Concept Laser

 CONCEPT Laser GmbH is pioneers in the field of LaserCUSING®  technology
 Product Description
 

LaserCUSING® leader in injection moulding and mould making testify who opens up new perspectives and the chance of conquering tomorrow’s markets such as medical technology, racing and aerospace industry.

More information : www.concept-laser.de

 
 
 

 

 Concept Laser เป็นเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เรียกว่า LaserCUSING® ( Laser Melting )

วิธีการทำงานของเครื่องคือ เมื่อออกแบบชิ้นงาน (แม่พิมพ์ หรือ ชิ้นงานต้นแบบ) ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นสามมิติสำเร็จแล้ว ให้แปลงไฟล์นั้นเป็นไฟล์นามสกุลที่เครื่องสามารถทำงานได้คือ นามสกุล STL และแบ่งชิ้นงานออกเป็นชั้นเล็ก ๆ (ชั้นละประมาณ 30-50 ไมครอน) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่เครื่อง concept laser เพื่อทำการขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นโลหะ โดยเครื่องจะยิงเลเซอร์ไปยังผงเหล็กที่เตรียมไว้ทีละชั้นจนครบทุกชั้นตามที่ได้ออกแบบไว้
 

 ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตชิ้นงาน 

 - สำหรับงานทางด้านต้นแบบ (Prototype) สามารถลดเวลาในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับการทำงานจริง โดยชิ้นงานต้นแบบนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับชิ้นงานจริง 
 - สำหรับงานทางด้านแม่พิมพ์ (Mould)สามารถออกแบบท่อน้ำหล่อเย็นให้ใกล้กับผิวของแม่พิมพ์ได้ตามที่ต้องการ (Conformal Cooling) ซึ่งด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้เราสามารถที่จะออกแบบแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
การออกแบบแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดผลดีดังนี้
  - ลดเวลาในการเย็นตัวของแม่พิมพ์ (Cooling Time reduction) และเพิ่มปริมาณในการผลิตได้
  - เพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน และทำให้ชิ้นงานเสียหายลดลง เนื่องจากความร้อนสะสมในแม่พิมพ์ลดลง
  - ชิ้นงานที่ได้มีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้น
 
   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ทางสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) มีเครื่อง Concept Laser รุ่น M2 ให้บริการแล้ว สามารถติดต่อขอใช้บริการที่สถาบันได้โดยตรง
 
 
ตัวอย่างการออกแบบท่อน้ำหล่อเย็น (Cooling design)

Tool insert with conformal cooling

 

Tool insert with parallel cooling 

 

 

Tool insert with surface cooling

 

Tool insert for aluminium - diecasting

 

 Tool insert withconformal cooling

 

Repair – or Hybridapplication

 

Functional components

 

Medical Structures in medical technology

(Dental industry and Implants)

 

 
 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Benefits of using LaserCUSING® to manufacturing tool inserts and other parts with conformal cooling :

 

In the mouldmaking and plastic processing industries:

  • Cycle time reductions of up to 40% for injection moulding
  • Increased speeds for profile extrusion lines
  • Increases in mould life
  • Increased dimensional accuracy of moulded
  • Easy repair of moulding

 

In the light metal diecasting industry:

  • Solve temperature-related mould and mould surface defect problems
  • Hot spots avoided
  • Increased casting quality
  • Reduction of cycle time
  • Increased tooling lifetime

More information : http://www.concept-laser.de/

 
new products

Jenny Science
SAN Motion C
SAN Ace พัดลมระบายความร้อน
MARK-10 article
บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จำกัด มีความประสงค์รับพนักงาน เข้าร่วมทีม จำนวน 2 อัตรา article
แจ้งเรื่อง ย้าย Office
Promotion SANYO DENKI
FATBOX 3G HSUPA
AeroTech Linear Motion StageCopyright © 2010 All Rights Reserved.